Avís de seguretat

 • L'Agència Tributària advertix de diversos intents de frau per vies tecnològiques:

  A través d'internet: pàgines web falses i pesca

  Els intents d'engany fan referència a suposats reembossaments o devolucions d'imposts, mitjançant enviaments de comunicacions massives per correu electrònic en els quals se suplanta la identitat i la imatge de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, o bé la identitat dels seus directius. Amb freqüència, els intents de frau fan referència a una suposada informació que impossibilita l'enviament de la devolució de la campanya de Renda i suplanta la imatge de l'Agència Tributària.

  En estos enviaments de correus fraudulents, coneguts com a "pesca", es fa referència a un reembossament d'imposts inexistent del qual el receptor del correu electrònic ix beneficiat. Per a poder disposar dels diners cal accedir a una adreça web o omplir un formulari en què s'han d'aportar dades de comptes bancaris o targetes de crèdit o dèbit.

  L'objectiu dels delinqüents és robar a la víctima dades personals o bancàries, ja siga remetent-la a una pàgina web falsa que suplanta la de l'Agència Tributària o fent-li baixar fitxers amb virus.

  No atenga eixos missatges, és un intent de frau en què se suplanta la imatge de l'Agència Tributària.

  No és la primera vegada que s'utilitza este tipus de correus fraudulents. Per això, la conscienciació i la informació dels ciutadans és essencial. Els recomanem:

  • No obrir missatges d'usuaris desconeguts o que no haja sol·licitat; elimine'ls directament.
  • No contestar en cap cas estos missatges.
  • Tindre precaució a l'hora de fer clic a enllaços inclosos en correus encara que siguen de contactes coneguts.
  • Tindre precaució a l'hora de baixar fitxers adjunts inclosos en correus encara que siguen de contactes coneguts.

  L'Agència Tributària recorda que la millor mesura és la prevenció dels usuaris davant de comunicacions sospitoses que incloguen la petició de dades bancàries.

  L'Agència Tributària insistix que:

  • No sol·licita mai per correu electrònic informació confidencial, econòmica o personal, números de compte ni números de targeta dels contribuents ni adjunta annexos amb informació de factures o altres tipus de dades.
  • No realitza mai devolucions a targetes de crèdit o dèbit.
  • No cobra mai cap import pels servicis que oferix. L'usuari només assumirà el cost compartit de les trucades a telèfons 901.

  Consulte exemples d'estes campanyes de suplantació de l'Agència Tributària

  L'Agència Tributària és titular del lloc web que componen el portal (domini: "www.agenciatributaria.es") i la seu electrònica (dominis: "www.agenciatributaria.gob.es", "www1.agenciatributaria.gob.es", "www2.agenciatributaria.gob.es", "www3.agenciatributaria.gob.es", "www6.agenciatributaria.gob.es", "www8.ia.agenciatributaria.gob.es", "www9.agenciatributaria.gob.es", "www10.agenciatributaria.gob.es", "www12.agenciatributaria.gob.es", d'ara endavant anomenats conjuntament amb el terme "web de l'AEAT").

  Ha de tindre en compte sempre que qualsevol tràmit de l'Agència Tributària que implique un pagament es realitza a través del "web de l'AEAT" i en condicions de comerç electrònic segur

  D'altra banda, l'Agència Tributària prohibix expressament la realització de "framings" o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alteren el disseny, configuració original o continguts en qualsevol dels dominis descrits en este Avís de seguretat.

  Missatges de text (SMS) no enviats per l'Agència Tributària

  S'ha detectat l'enviament als contribuents de missatges de text (SMS) per part d'empreses d'atenció i informació telefònica, que redirigixen les telefonades cap a l'Agència Tributària i les cobren en funció de les seues tarifes, per a sol·licitar servicis com ara la sol·licitud de l'esborrany de renda i la seua confirmació.

  L'Agència Tributària recorda que els telèfons d'informació tributària bàsica i altres servicis telefònics són els que apareixen al seu portal d'internet www.agenciatributaria.es als quals pot accedir des de l'enllaç següent:

 • Informació Tributària Bàsica i altres serveis telefònics
 • Servicis telefònics de cita prèvia aliens a l'Agència Tributària

  S'ha detectat que determinats números de telèfon oferixen la possibilitat de concertar cita prèvia per a l'elaboració de declaracions o la modificació d'esborranys a oficines de l'Agència Tributària.

  L'Agència Tributària vol deixar constància que estos números de telèfon li són totalment aliens i que, a més d'implicar costs de tarifació elevats per als usuaris, les cites que s'obtinguen a través dels números en qüestió podrien no ser vàlides i, per tant, no atendre's.

 • Serveis de cita prèvia i altres serveis telefònics
 • També pot concertar cita prèvia, de forma gratuïta, a través d'internet, a www.agenciatributaria.es.

  Aplicacions per a mòbils

  S'ha detectat que en determinats mercats d'aplicacions Android per a mòbils hi ha disponibles aplicacions que utilitzen la imatge de l'Agència Tributària i oferixen servicis en nom seu.

  L'Agència Tributària vol deixar constància que les aplicacions per a mòbils elaborades per l'Agència Tributària estan exclusivament disponibles per a la seua baixada gratuïta a AppStore i Google Play.

  Col·labore per a evitar el frau per internet.

  Estos fraus són detectats moltes vegades gràcies a la col·laboració dels internautes que es posen en contacte amb els servicis d'informació de l'Agència Tributària, que pren immediatament les mesures necessàries per a perseguir-los.

  En cas de dubte sobre l'autenticitat de qualsevol correu electrònic o lloc d'internet, SMS rebuts o servicis de cita prèvia o similars que afirmen ser enviats o ser propietat de l'Agència Tributària, contacte amb nosaltres telefonant al centre d'atenció telefònica del Departament d'Informàtica Tributària (901 200 347 o 91 757 57 77 o 93 442 27 64) per a verificar-ne l'autenticitat.

  L'Agència Tributària agraïx la col·laboració ciutadana per a informar sobre este tipus d'actuacions.

  Denuncie si ha rebut missatges d'este tipus

  Consells per a evitar el frau per internet

  Els intents de frau es realitzen mitjançant enviaments massius per correu electrònic en els quals se suplanten la identitat i la imatge de l'Agència Tributària.

  En general, estos enviaments fan referència a un reembossament d'imposts inexistent. Per a poder disposar dels diners cal accedir a una adreça web en la qual s'han d'aportar dades dels comptes bancaris i targetes de crèdit No faça clic a cap enllaç o fitxer adjunt que procedisca d'un correu sospitós.

  L'Agència Tributària no sol·licita mai per correu electrònic informació confidencial, econòmica o personal, números de compte ni números de targeta dels contribuents ni adjunta annexos amb informació de factures o altres tipus de dades.

  No atenga eixos missatges, és un intent de frau en què se suplanta la imatge de l'Agència Tributària.

  No és la primera vegada que s'utilitza este tipus de correus fraudulents. Per això, la conscienciació i la informació dels ciutadans és essencial. Els recomanem:

  • No obrir missatges d'usuaris desconeguts o que no haja sol·licitat; elimine'ls directament.
  • No contestar en cap cas estos missatges.
  • Tindre precaució a l'hora de fer clic a enllaços inclosos en correus encara que siguen de contactes coneguts.
  • Tindre precaució a l'hora de baixar fitxers adjunts inclosos en correus encara que siguen de contactes coneguts.

  Per a estar completament segur, connecte's a l'Agència Tributària teclejant l'adreça al navegador.

  En especial, en accedir a la Seu electrònica, verifique el nostre certificat.