Els meus expedients

  • Els meus expedients

    Podrà conéixer l'estat de tramitació de tots els seus expedients corresponents als procediments la tramitació dels quals s'haja iniciat amb posterioritat a l'1-1-2010, així com fer els tràmits i les consultes previstes. Cal disposar de DNI electrònic, certificat electrònic vàlid o Cl@ve PIN.

  • Les meues dades censals

    Este apartat permet l'accés, mitjançant un certificat electrònic vàlid, a les dades censals de l'usuari que figuren en els arxius de l'Agència Tributària.

  • Les meues notificacions
    En este apartat pot accedir a la consulta de les seues comunicacions i notificacions utilitzant algun dels tipus d'accés requerit en cada cas.