Inici

Des d'esta plataforma vosté podrà accedir als servicis electrònics que l'Agència Tributària posa a la seua disposició i podrà fer els tràmits durant les 24 hores dels 365 dies de l'any, si bé ha de tindre en compte que els pagaments fets a través d'esta seu estan subjectes als límits horaris que puguen establir les entitats col·laboradores.

Instrucciones para la tramitación de las solicitudes de aplazamiento del artículo 27 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma.

Már informaíón