Procedimiento

Modelo 220. IS. Régimen de consolidación fiscal. Documento de ingreso o devolución.