Procedemento

Comprobacións fiscais. Comprobación de valores.