Procedemento

Subscrición a avisos informativos da AEAT e xestión de usuarios identificados na aplicación móbil

Datos xerais

Denominación

Subscrición a avisos informativos da AEAT e xestión de dispositivos móbiles

Tipo de procedemento

Rexistros e censos

Materia

Impostos

Obxecto

Servici per a rebre avisos informatius de l'Agència Tributària, prèvia comunicació d'un número de telèfon mòbil o una adreça electrònica.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Ciudadano - Empresa

Lugar de presentación

  • Telemática.

Fases do procedemento/servizo

  • Non ten fases específicas de tramitación.

Formularios

Subscrición ao servizo de avisos (tramitación electrónica)

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non ten.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Outros, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 02-10-2015). Artículo 41.