Unidades de xestión grandes empresas

 • As entidades que teñan a condición de GRAN EMPRESA (volume de operacións superior a 6.010.121,04 euros) e se identifiquen suficientemente, poden realizar consultas referidas EXCLUSIVAMENTE ás presentacións telemáticas das súas declaracións, en horario de 8:00 a 15:00 horas, de luns a venres, nos seguintes teléfonos:
  Empresas adscritas á Delegación Central de Grandes Contribuíntes: 901 200 347 o 91 757 57 77
  Empresas adscritas ás Unidades Rexionais de Xestión de Grandes Empresas: 902 11 96 44

  O código de Administración para as empresas adscritas á Delegación Central de Grandes Contribuíntes, cuxa sede principal se encontra en Paseo de la Castellana, 106 de Madrid, é o XX950, sendo XX o código da provincia onde ten o seu domicilio fiscal a entidade adscrita.

  NOTA IMPORTANTE: Os catro últimos días hábiles de cada vencemento mensual, o horario de atención será de 8:00 h. a 19:00 h.

 • Unidades Rexionais de Xestión de Grandes Empresas
 • Delegación Central de Grandes Contribuíntes