Oficina Nacional de Xestión Tributaria

  • Teléfono: 91 757 57 75 (horario de 9 a 14:30 horas de luns a venres)

    Asistencia: información relativa aos seguintes aspectos de tributación de obrigados tributarios non-residentes ou non establecidos:

    • Devolución de IVE de non establecidos (VAT REFUND).
    • Imposto sobre sucesións e doazóns (Inheritance and donations tax).