Os meus expedientes

  • Os meus expedientes

    Poderá coñecer o estado de tramitación de todos os seus expedientes correspondentes aos procedementos cuxa tramitación se iniciase con posterioridade a 1-1-2010, así como realizar os trámites e as consultas previstas. Será necesario dispoñer de DNI electrónico, certificado electrónico válido ou Cl@ve PIN.

  • Os meus datos censuais

    Esta alínea permite o acceso, mediante certificado electrónico válido, aos datos censuais do usuario que figuran nos arquivos da Axencia Tributaria.

  • As miñas notificacións
    Neste apartado poderá acceder á consulta das súas comunicacións e notificacións utilizando algún dos tipos de acceso requirido en cada caso.