Recurso de alzada contra as sancións por infracción do art.º 7 Lei 7/2012.