Procediment

Taxació pericial contradictòria d'Inspecció