Procediment

Comprovacions fiscals. Comprovació de valors.