Avís de seguretat

 • L'Agència Tributària adverteix de diversos intents de frau per vies tecnològiques:

  A través d'Internet: pàgines web falses i phishing

  Els intents d'engany fan referència a suposats reemborsaments o devolucions d'imposts, mitjançant enviaments de comunicacions massives per correu electrònic en els quals se suplanta la identitat i la imatge de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, o bé la identitat dels seus directius. Els intents de frau fan referència sovint a una suposada informació que impedeix l'enviament de la devolució de la campanya de renda i en la qual se suplanta la imatge de l'Agència Tributària.

  En aquests enviaments de correus fraudulents, coneguts com a phishing, es fa referència a un reemborsament d'imposts inexistent del qual el receptor del correu electrònic surt beneficiat. Per poder disposar dels diners cal accedir a una adreça web o omplir un formulari en els quals s'han d'aportar dades de comptes bancaris o targetes de crèdit o dèbit.

  L'objectiu dels delinqüents és robar a la víctima dades personals o bancàries, ja sigui remetent-la a una pàgina web falsa que suplanta la de l'Agència Tributària o fent-li baixar fitxers amb virus.

  No atengui aquests missatges, és un intent de frau en què se suplanta la imatge de l'Agència Tributària.

  No és la primera vegada que s'utilitza aquest tipus de correus fraudulents. Per això, la conscienciació i la informació dels ciutadans és essencial. Els recomanem:

  • No obrir missatges d'usuaris desconeguts o que no hagi sol·licitat; elimini'ls directament.
  • No contestar en cap cas aquests missatges.
  • Tenir precaució a l'hora de fer clic a enllaços inclosos a correus encara que siguin de contactes coneguts.
  • Tenir precaució a l'hora de descarregar fitxers adjunts inclosos a correus encara que siguin de contactes coneguts.

  L'Agència Tributària recorda que la millor mesura és la prevenció dels usuaris davant de comunicacions sospitoses que incloguin la petició de dades bancàries.

  L'Agència Tributària insisteix que:

  • Mai no sol·licita per correu electrònic informació confidencial, econòmica o personal, números de compte ni números de targeta dels contribuents ni adjunta annexos amb informació de factures o altres tipus de dades.
  • Mai no realitza devolucions a targetes de crèdit o dèbit.
  • Mai no cobra cap import pels serveis que presta. L'usuari només assumirà el cost compartit de les trucades a telèfons 901.

  Consulti exemples d'aquestes campanyes de suplantació de l'Agència Tributària

  L'Agència Tributària és titular del lloc web que componen el portal (domini: "www.agenciatributaria.es") i la seu electrònica (dominis: "www.agenciatributaria.gob.es", "www1.agenciatributaria.gob.es", "www2.agenciatributaria.gob.es", "www3.agenciatributaria.gob.es", "www6.agenciatributaria.gob.es", "www8.ia.agenciatributaria.gob.es", "www9.agenciatributaria.gob.es", "www10.agenciatributaria.gob.es", "www12.agenciatributaria.gob.es", d'ara endavant anomenats conjuntament amb el terme "web de l'AEAT").

  Ha de tenir en compte sempre que qualsevol tràmit de l'Agència Tributària que impliqui un pagament es realitza a través del "web de l'AEAT" i en condicions de comerç electrònic segur

  D'altra banda, l'Agència Tributària prohibeix expressament la realització de "framings" o la utilització per part de tercers de qualsevol altre mecanisme que alteri el disseny, configuració original o continguts en qualsevol dels dominis descrits en aquest avís de seguretat.

  Missatges de text (SMS) no enviats per l'Agència Tributària

  S'ha detectat l'enviament als contribuents de missatges de text (SMS) per part d'empreses d'atenció i informació telefònica, que redirigeixen les trucades cap a l'Agència Tributària i les cobren en funció de les seves tarifes, per sol·licitar serveis com ara la sol·licitud de l'esborrany de renda i la seva confirmació.

  L'Agència Tributària recorda que els telèfons d'informació tributària bàsica i altres serveis telefònics són els que apareixen al seu portal d'Internet www.agenciatributaria.es als quals pot accedir des de l'enllaç següent:

 • Informació Tributària Bàsica i altres serveis telefònics
 • Serveis telefònics de cita prèvia aliens a l'Agència Tributària

  S'ha detectat que determinats números de telèfon ofereixen la possibilitat de concertar cita prèvia per a l'elaboració de declaracions o la modificació d'esborranys a oficines de l'Agència Tributària.

  L'Agència Tributària vol deixar constància que aquests números de telèfon li són totalment aliens i que, a més d'implicar costs de tarifació elevats per als usuaris, les cites que s'obtinguin a través dels números en qüestió podrien no ser vàlides i, per tant, no atendre's.

 • Serveis de cita prèvia i altres serveis telefònics
 • També pot concertar cita prèvia, de forma gratuïta, a través d'Internet, a www.agenciatributaria.es.

  Aplicacions per a mòbils

  S'ha detectat que a determinats mercats d'aplicacions Android per a mòbils hi ha disponibles aplicacions que utilitzen la imatge de l'Agència Tributària i ofereixen serveis en nom seu.

  L'Agència Tributària vol deixar constància que les aplicacions per a mòbils elaborades per l'Agència Tributària estan exclusivament disponibles per a la seva baixada gratuïta a AppStore i Google Play.

  Col·labori per evitar el frau per Internet.

  Aquests fraus es detecten moltes vegades gràcies a la col·laboració dels internautes que es posen en contacte amb els serveis d'informació de l'Agència Tributària, que pren immediatament les mesures necessàries per perseguir-los.

  En cas de dubte sobre l'autenticitat de qualsevol correu electrònic o lloc d'Internet, SMS rebuts o serveis de cita prèvia o similars que afirmin ser enviats o ser propietat de l'Agència Tributària, contacti amb nosaltres trucant al centre d'atenció telefònica del departament d'informàtica tributària (901 200 347 o 91 757 57 77 o 93 442 27 64) per verificar-ne l'autenticitat.

  L'Agència Tributària agraeix la col·laboració ciutadana per informar sobre aquest tipus d'actuacions.

  Denunciï si ha rebut missatges d'aquest tipus

  Consells per evitar el frau per Internet

  Els intents de frau es realitzen mitjançant enviaments massius per correu electrònic en els quals se suplanta la identitat i la imatge de l'Agència Tributària.

  En general, aquests enviaments fan referència a un reemborsament d'imposts inexistent. Per poder disposar dels diners cal accedir a una adreça web en la qual s'han d'aportar dades de comptes bancaris o targetes de crèdit o dèbit. No faci clic a cap enllaç o fitxer adjunt que procedeixi d'un correu sospitós.

  L'Agència Tributària mai no sol·licita per correu electrònic informació confidencial, econòmica o personal, números de compte ni números de targeta dels contribuents ni adjunta annexos amb informació de factures o altres tipus de dades.

  No atengui aquests missatges, és un intent de frau en què se suplanta la imatge de l'Agència Tributària.

  No és la primera vegada que s'utilitza aquest tipus de correus fraudulents. Per això, la conscienciació i la informació dels ciutadans és essencial. Els recomanem:

  • No obrir missatges d'usuaris desconeguts o que no hagi sol·licitat; elimini'ls directament.
  • No contestar en cap cas aquests missatges.
  • Tenir precaució a l'hora de fer clic a enllaços inclosos a correus encara que siguin de contactes coneguts.
  • Tenir precaució a l'hora de descarregar fitxers adjunts inclosos a correus encara que siguin de contactes coneguts.

  Per estar completament segur, connecti's a l'Agència Tributària teclejant l'adreça al navegador.

  Sobretot, en accedir a la seu electrònica, verifiqui el nostre certificat.