DECLARACIÓ D'ACCESSIBILITAT

 • L'Agència Estatal d'Administració Tributària (d'ara endavant, AEAT) s'ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, d'acord amb el “Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils dels sector públic”.

  Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica als llocs web següents:

  • Portal web de l'AEAT, integrat pels dominis:

   “www.agenciatributaria.es” i “www.aeat.es”.

  • Seu Electrònica de l'AEAT, integrada pels dominis:

   “www.agenciatributaria.gob.es”, “www1.agenciatributaria.gob.es”,

   “www2.agenciatributaria.gob.es”, “www4.agenciatributaria.gob.es”,

   “www5.agenciatributaria.gob.es”, “www6.agenciatributaria.gob.es”,

   “www7.agenciatributaria.gob.es”, “www9.agenciatributaria.gob.es”

   i “www12.agenciatributaria.gob.es”

  (d'ara endavant denominats conjuntament pel terme “web de l'AEAT”).

 • Situació de compliment

  El web de l'AEAT compleix parcialment el “Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic” per les excepcions i la falta de conformitat amb els aspectes que s'indiquen a continuació.

 • Contingut no accessible

  El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

  1. falta de conformitat amb el RD 1112/2018

   • Les pàgines que estiguin en idiomes diferents del castellà poden contenir textos en castellà que no tinguin etiquetat correctament el canvi d'idioma. Aquesta situació és transitòria fins que es tradueixin definitivament de manera automàtica o manual [requisit número 9.3.1.2 Idioma de les parts d'UNE-EN 301549:2019].
   • Hi pot haver errors puntuals d'edició a alguna pàgina web.
  2. càrrega desproporcionada

   • No és aplicable.
  3. el contingut no entra dins l'àmbit de la legislació aplicable

   • Hi pot haver arxius ofimàtics o formularis web publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment tots els requisits d'accessibilitat. Malgrat això, s'ha procurat que la majoria d'aquests arxius o formularis els compleixin.
 • Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

  Aquesta declaració es va fer el 31 d'octubre de 2018.

  El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per l'organisme mateix.

  Última revisió de la declaració: 18 de setembre de 2020.

 • Observacions i dades de contacte

  Pot fer comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018), com ara:

  • informar sobre qualsevol incompliment per part d'aquest lloc web
  • transmetre altres dificultats d'accés al contingut
  • fer qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relatiu a l'accessibilitat del lloc web

  A través del Formulari per sol·licitar informació accessible i exposar queixes en matèria d'accessibilitat web o trucant al telèfon 901 200 347 (també es troben disponibles els telèfons 917 575 777 i, per a l'atenció en català, 934 422 764).

  L'Agència Estatal d'Administració Tributària mateixa rebrà i tramitarà les comunicacions.

  També pot sol·licitar en format accessible informació que no compleixi els requisits d'accessibilitat pel fet d'estar exclosa o exempta per càrrega desproporcionada o formular una queixa per incompliment dels requisits d'accessibilitat a través de l'esmentat Formulari per sol·licitar informació accessible i exposar queixes en matèria d'accessibilitat web.

 • Procediment d'aplicació

  A través d'aquest procediment podrà iniciar una reclamació per conèixer i oposar-se als motius de la desestimació d'una sol·licitud d'informació accessible o queixa, instar l'adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d'acord amb la decisió adoptada o exposar les raons per les quals considera que la resposta no compleix els requisits exigits.

  Enllaç al procediment de reclamació contra la desestimació de la sol·licitud o queixa en matèria d'accessibilitat web que ha d'adreçar a la unitat responsable d'accessibilitat d'aquest Ministeri o si la reclamació és per una actuació d'aquesta unitat, al superior jeràrquic.

 • Contingut opcional

  Política d'accessibilitat de l'AEAT

  En compliment dels principis d'accessibilitat i disseny universal, l'Agència Tributària treballa per garantir que tots els ciutadans, especialment les persones amb algun tipus de discapacitat i la gent gran, que s'hi relacionen a través d'internet puguin accedir a la informació i els serveis electrònics amb les mateixes de condicions, independentment de les seves circumstàncies personals, mitjans o coneixements. És a dir, que puguin navegar pel web de l'AEAT sense dificultats d'accés.

  Estàndards i normativa

  La política d'accessibilitat aplicada per l'Agència Tributària compleix les exigències del “Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic”.

  Les pàgines del web de l'AEAT actualment compleixen els requisits, nivell AA, de la Norma UNE-EN 301549:2019, tenint en compte les excepcions del RD 1112/2018.

  Característiques de visualització

  El web de l'AEAT està optimitzat per a una resolució de 1.024 x 768. Si es disposa d'un monitor amb una resolució més gran, la mida de la lletra pot ser petita en alguns casos. No obstant això, les mides de les fonts s'han definit de manera que sigui possible ampliar o reduir la mida des de les opcions del navegador.

  Aquest web ha estat provat i optimitzat per als navegadors compatibles amb HTML5 i en les versions admeses pels fabricants. La utilització de navegadors diferents o de versions no admeses pels fabricants pot donar lloc a l'accés i la visualització del contingut del web de l'AEAT, però no pot garantir una visualització, una disponibilitat de documents o d'altres funcionalitats total i adequada. Es poden baixar actualitzacions o navegadors des de les pàgines web dels proveïdors d'aquest tipus de programes.

  A més, per al funcionament correcte d'aquest web cal que el seu navegador tingui habilitat l'ús de JavaScript i l'ús de galetes (vegi l'apartat Avís legal)

  Compromís amb l'accessibilitat

  Malgrat l'esforç fet per l'Agència Tributària, atesa la gran quantitat de documents finals (PDF…), hi pot haver contingut que no compleixi les pautes d'accessibilitat exigibles. Si vostè troba alguna pàgina, document o formulari que no compleixi el que s'ha establert o si no hi pot accedir correctament o si vol fer un suggeriment, comuniqui'ns-ho a través d'un correu electrònic a sugerencias@correo.aeat.es mitjançant l'emplenament i l'enviament del formulari següent:

  Formulari per sol·licitar informació accessible i exposar queixes en matèria d'accessibilitat web

  Procediment de reclamació contra la desestimació de la sol·licitud o queixa en matèria d'accessibilitat web

  Conveni signat amb el CERMI i la Fundación ONCE